ONZE DUURZAME BELOFTE

Kunststoffen, milieu en duurzaamheid

De laatste jaren is er een maatschappelijke discussie ontstaan over de effecten van kunststof op ons milieu. Met name de ‘’plastics soup’’ in de oceaan en de daaraan gekoppelde initiatieven om hier iets aan te doen heeft de maatschappelijke discussie doen oplaaien. Daarnaast wordt door dit debat ook de discussie over zwerfafval steeds heftiger en schaadt dit het imago van de branche.

Bij Aarts Packaging zijn we ons bewust van deze krachten en werken we de laatste jaren er hard aan een passende bijdrage te leveren om hier op een positieve manier mee om te gaan. Dit wordt gevangen onder het beleid wat wij voeren om maatschappelijk verantwoord te ondernemen; onze bedrijfsbeslissingen zijn hierbij niet uitsluitend gericht op winst maar ook op de gevolgen voor mensen binnen en buiten het bedrijf en de effecten van onze beslissingen op het milieu.

De kunststof branche kent een imagoprobleem:
Van een revolutionair product, wat kunststof ooit was en eigenlijk nog steeds is, is het imago hiervan veranderd naar een plastic afvalprobleem.

Hoe ontstaat dit afval, deze vervuiling?

De plastic vervuiling in de Stille Oceaan bestaat voor het grootste deel uit afval dat afkomstig is van visserij en scheepvaart. Onder invloed van zeestromen heeft zich ten westen van de VS een van de grootste drijvende vuilnisbelten ter wereld gevormd, de zogenoemde Great Pacific Garbage Patch. Volgens de onderzoekers drijven naar schatting 1,8 biljoen (een biljoen heeft twaalf nullen) stukken plastic in een gebied van 1,6 miljoen vierkante kilometer – ongeveer drie keer de oppervlakte van Frankrijk. Het komt neer op ruim een kilo plastic per vierkante kilometer. (Volkskrant, 22-03-2018)

Als het zo slecht is waarom dan geen alternatieven?

Er is niet echt een goed alternatief voor kunststoffen. Sommige materialen zijn veel zwaarder, meer milieu belastend om te produceren of hebben andere negatieve effecten op het milieu. Om voedsel langer houdbaar te houden wordt dit vaak in een kunststof verpakking verpakt. Zouden we dit niet doen dan verspillen we enorm veel voedsel wat uiteindelijk een zwaardere belasting op het milieu legt dan de verpakking die het lang houdbaar maakt.

Ook biedt kunststof een grote vormvrijheid, is het stevig, licht van gewicht en betaalbaar. Het is belangrijk om goed om te gaan met kunststoffen, de juiste materialen te gebruiken voor noodzakelijke toepassingen en uiteindelijk te zorgen dat het na de levensduur in de juiste afvalstroom terecht komt. Daar zijn we met zijn allen verantwoordelijk voor. Elke Europeaan is verantwoordelijk voor 30 kilo plastic afval per jaar. Van al het plastic dat we dagelijks gebruiken, gooien we 50 procent binnen 20 minuten weg. Belangrijk is dus om plastics zo veel mogelijk duurzaam in te zetten (langere levensduur).

Maar we kunnen dus ook zelf eenvoudig iets doen om de vervuiling tegen te gaan.

– Minderen, gebruik zo weinig mogelijk wegwerp producten (disposables).
– Gebruik geen plastic tassen meer.
– Gooi geen plastic afval in de natuur.
– Kies producten met minder of geen verpakkingsmateriaal.
– Door uw afval te scheiden draagt u bij aan recycling. Binnen Aarts Packaging en onze branchevereniging zijn diverse initiatieven ontplooit om bij te dragen aan het afval probleem.

  • Recycling
  • Bio polymeren
  • Rethink

Recycling

Tijdens productie wordt afval in ons productieproces zo veel mogelijk direct verwerkt aan de productielijnen. Aanspuitresten worden opgevangen en via maalmolens vermalen en direct in lijn weer toegevoegd aan de productiemachine. Het restafval wat uiteindelijk toch nog ontstaat in onze fabriek wordt aangeboden aan afvalverwerkers die er op hun beurt weer recyclaat van maken. Dit zogenaamde Post Consumer Recycled materiaal wordt bij de afvalverwerkers ingezameld, gesorteerd, gewassen en weer verwerkt tot een schoon materiaal wat weer opnieuw ingezet kan worden in onze productie. De Voordelen van PCR zijn besparing op het gebruik van fossiele grondstoffen door hergebruik vermindering van CO2 uitstoot uw bijdrage aan het verminderen van de afvalberg Recyclaat wordt al bij diverse producten door ons toegepast om zodoende ook de afvalstroom te beperken. RPET en PP zijn hier voorbeelden van die hun weg in onze productie gevonden hebben. Ook proberen wij opdrachtgevers al in een vroeg stadium te wijzen op deze mogelijkheden en daar waar mogelijk alternatieve materialen in te zetten.

Voorbeelden van duurzame ontwikkelingen:

– RPET ingezet voor kauwgom verpakking.

– Initiatief samen met opdrachtgever en Nederland Schoon Ontwikkeling gedaan met Bluecup. Bluecup is een bedrijf wat stimuleert om koffiecupjes te hergebruiken in plaats van na elk kopje koffie weer een nieuw cupje te gebruiken. Hiervoor hebben zij in samenwerking met Aarts Packaging een concept ontwikkelt en is dit bij ons in productie genomen. Zie ook www.bluecup.nl

– Een grote drogisterij keten in Duitsland heeft er uiteindelijk voor gekozen, na diverse testen in onze productie, om een groot deel van het pakket doppen wat wij voor hen produceerden om te zetten naar een Recyclaat.

– Biobased en bio degradeerbaar.
Wij ondersteunen en onderzoeken de mogelijkheden naar inzet van duurzame kunststoffen. Het inzetten van biobased kunststoffen zorgt voor een alternatief naast olie. De olievoorraden dreigen op te raken en met biobased kunststoffen, ook wel hernieuwbare kunststoffen genoemd, kun je door middel van aanplant steeds opnieuw deze materialen produceren. Inzet van biodegradeerbare kunststoffen zorgt er voor dat deze materialen onder de juiste condities kunnen composteren en dus op een vriendelijke manier uit het milieu verdwijnen.

Duurzaamheidsbeleid

Algemeen wordt er bij Aarts Packaging gelet op energie besparingen, inzet van energiezuinige machines, het hergebruiken van warmte om de magazijnen op te warmen, die ontstaat tijdens het productie proces. Inzet van LED verlichting, gesloten koelsystemen en het inkopen van groene stroom zijn andere duurzaamheids-initiatieven binnen onze organisatie.

Het internationaal erkende Ecovadis heeft Aarts Packaging dan ook beloond met een Silver Medal Rating. Wij zijn lid van de NRK PVT, een samenwerking tussen de twee branche verenigingen die de belangen behartigen van de kunststof industrie in Nederland. Een van de belangrijke initiatieven binnen de branchevereniging is Rethink. Het doel van Rethink is om zich in te zetten voor het behoud van plastics als materiaal voor de toekomst maar met een focus op nut, veiligheid, duurzaamheid, gebruik en hergebruik, recycling en innovatie. En hoe wij als industrie kunnen bijdragen aan het realiseren van CO2-reductie en een circulaire economie. Hiervoor is een routekaart uitgestippeld hoe wij industrie breed in toenemende mate willen werken naar een duurzame inzet van kunststoffen.

Meer weten over Rethink?
Kijk op rethinkplastics.nl of op de rethinkplastics roadmap.