Aarts Packaging maakt gebruik van duurzame energie

Nuon verklaart dat de elektriciteit die Aarts Packaging B.V. afneemt door duurzame bronnen is opgewekt.

Met de keuze voor Nuon GroenGarant draagt Aarts Packaging B.V. bij aan een beter milieu.
De Garanties van Oorsprong worden namens Aarts Packaging B.V. afgeboekt op de CertiQ accounts 8712423009714 & 8712423009103 van Vattenfall Energy Trading NL.

U kunt het groencertificaat downloaden: Certificate renewable energy 2018-2019